Depremlerin Oluşum Nedenleri

BİLİMSEL NEDENLER : Yerkabuğunun derin katmanlarının kırılıp yırtılması ile oluşan yer sarsıntılarına deprem denir.İtilen iki levha arsındaki sürtünme kuvveti aşıldığı zaman hareket oluşur. Bu hareket kısa zamanda şok niteliğinde olur ve deprem dalgaları ortaya çıkar.

DİNSEL NEDENLER : Tevrat, Zebur, İncil ve Kuran, Ad ,Semud ve Lut kavimlerinin afetler sonucu yok edildiğini ve bu afetlerin insanların yaptıkları hatalar ve kötü işler sonucunda olduğunu söyler. Bu afetler yaşanmadan öncede Allahın o topluluklara mutlaka uyarıcılar gönderdiğini ve uyarıcılara rağmen kötü işlerin yapılmaya devam edilmesi halindede her türlü afetin yaşandığı örneklerle uzun uzun anlatılır.(Son kutsal kitap KURAN bozulmadan günümüze kadar korunduğu için örnekler Kuran Ayetlerinden)

Benzer ayetlerin daha pek çok surelerde çok çarpıcı biçimde yer aldığıda unutulmamalı Bakara Suresi 21 ayet : Ey insanlar!Sizide sizden öncekileride yaratan Rabbinize ibadet edin ki KORUNABİLESİNİZ.Bundan sonraki ayetlerde Adem, ve Musa peygamberden örneklerle Firavun hanedanın başına gelenler anlatılır.İsyan edip Allahın peygamberlerini öldüren veya karşı gelenlere Allahın azabının geldiği, barışa yönelik iş yapanlarada mükafat verildiği anlatılmış. 59 Ayet : Ne varki zulume sapanlar, sözü kendilerine söylenmiş olandan başkası ile değiştirdiler.Bunun üzerine biz,bu zalimler üstüne ÜRETTİKLERİ KÖTÜLÜKLERE BİR KARŞILIK OLARAK gökten bir pislik indirdik.

Nisa suresi ayet 62 : Ellerinin hazırladıkları yüzünden başlarına bir musubet çöktüğünde… Ayet79 İyilik ve güzellikten sana ne ererse Allah tan dır.Kötülük ve çirkinlikten sana ulaşan şeyse kendi nefsindendir.Zalimler topluluğundan başkasımı helak edilecek?
Enam suresi Ayet 47 : Düşün bakalım,Allahın azabı ansızın geliverse zalimler topluluğundan başkası mı helak edilecek?117-Kendi yolundan kimin saptığını en iyi senin Rabbin bilir.Hidayete ermiş olanları en iyi bilen de O dur.
Maide suresi ayet 42-Allah adaletle hükmedenleri ve adaleti ayakta tutanları sever.

ARAF suresinde, yeryüzünü berbat edip fesat çıkaranlara ve Semud kavmine elçi gönderilen Salih peygambere iman etmeyip isyan etmeleri üzerine 78 Ayette şöyle söyleniyor.Bunun üzerine onları o şiddetli sarsıntı yakaladı da öz yurtlarında yere çökmüş bir hale geldiler.Salih peygamber sonraki ayette kavmine dönüp siz öğüt sevmiyorsunuz diyor.Kuran da öğüt ve yeni bir bilgi getiren elçiler dışlanmış ve yalanlanmışlar.Sonundada hemen hemen her ayette öğüt ve barış istemeyen toplumlar çeşitli şekillerde helak edilmişler.AYET96 da O medeniyetler halkı inanıp korunsalardı elbetteki üzerlerine gökten ve yerden bereketler saçardık.Ama yalanladılar ve onları kazanır oldukları ile yakaladık.Ayet 97 ve 98 de “uydukları sırada veya kuşluk vakti azabımızın yakalarına yapışmayacaklarından garantilerimi var ” diyede sorulmuş.155- Şiddetli sarsıntı onları yakalayınca Musa şöyle dedi.”Rabbim dileseydin, onlarıda benide daha önce helak ederdin.İçimizdeki beyinsizlerin yaptıkları yüzünden, bizi helakmı edeceksin?Bu senin imtihanındır.Dilediğini şaşırtır, dilediğine yol gösterirsin.sen velimizsin, affet bizi, acı bize.156-Azabı dilediğime çarptırırım.Rahmetim herşeyi çepeçevre kuşatmıştır.Ben onu sakınıp korunanlara,zekatı verenlere,AYETLERİMİZE İNANLARA VERECEĞİM.
Yunus suresi Ayet 44 : Allah insanlara zulm etmez, ama insanlar özbenliklerine zulmediyorlar.Ayet-47 Her ümmet için bir resul öngörülmüştür.Resulleri gelince aralarında adaletle hüküm verilir.Hiçbir zulme uğratılmazlar.Ayet100- Allahın izni olmadıkça hiçbir benlik iman edmez.ALLAH PİSLİĞİNİ AKLINI KULLANMAYANLAR ÜZERİNE BIRAKIR
Ankebut suresiAyet 40-Herbirini kendi günahı ile yakaladık.Bazılarının üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik.Bir kısmınıda o korkunç titreşimli ses yakaladı.Onlardan yere batırdıklarımızda oldu.Bazılarınıda boğduk.ALLAH ONLARA ZULM EDECEK DEĞİLDİ.FAKAT ONLAR KENDİ BENLİKLERİNE ZULMEDİYORLARDI.
Hud suresi Ayet 67 : Zulme sapmış olanları o korkunç titreşimli ses yakaladı.Öz yurtlarında yer çöktüler.Ayet116- Sizden önceki kuşakların söz ve eser sahibi olanları, yeryüzünde bozgunculuktan alıkoymalı değillermiydi? 117 -Halkı barışsever olsaydı, Rabbin o kentleri ve medeniyetleri zulumle helak edecek değildi ya!

Rad suresi Ayet 7 : Sen sadece bir uyarıcısın.HER TOPLULUK İÇİN doğruyu ve iyiyi gösteren bir önder vardır. 11- Allah bir toplumun maruz kaldığı şeyleri, onlar iç dünyalarındakini değiştirmedikçe değiştirmez.  

İbrahim suresi.Ayet 4-Biz görevlendirdiğimiz her resulu ANCAK KENDİ TOPLUMUNUN DİLİYLE GÖNDERDİK ki onlara açık seçik beyanda bulunsun.          11 Ayet-Resulleri onlara bizde sadece sizin gibi birer insanız.Fakat Allah kullarından  dilediğine lutufta bulunur.Allahın izni olmadan bir kanıt getirmemeiz haddimize değil.      48-O gün yer küre başka bir yer küreye dönüştürülür.Göklerde öyle.Hepsi Allahın huzuruna dikilir.
Nahl suresiAyet 2 : KULLARINDAN DİLEDİĞİNE meleklerini emrinde olan ruh ile, Benden başka ilah yok, ohalde benden korkun diyerek indirir.45-Kötülük yapmak için tuzak kuranlar, Allahın kendilerini yere geçirmeyeceğinden, fark etmedikleri yerden azabın kendilerine gelmeyeceğinden eminmi oldular.?92-Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri kıyamet  zamanında size açıklayacaktır.93-Allah dileseydi sizi birtek ümmet yapardı.97-Erkek ve kadından herkim inanış olarak iyibir iş yaparsa, onu hoş bir hayatla yaşatırız.

İsra suresi Ayet 13 : Her insanınuğursuzluk kuşunu boynuna taktık.Kıyamet günü kendisine ÖNÜNDE AÇILMIŞ OLARAK BULACAĞI BİR KİTAP ÇIKARACAĞIZ.14-OKU kitebını!Bugün sana hesap sorucu olarak ÖZ BENLİĞİN YETER. 16-Biz bir ülkeyi mahvetmek istediğimizde onun servet ve nimetle şımarmış elebaşılarına emirler yöneltirizde onlar orada bozuk gidiş sergilerler.BÖYLECE O ÜLKE ALEYHİNE HÜKÜM HAK OLUR ;BİZDE ORALARIN ALTINI ÜSTÜNE GETİRİRİZ. 17-Nuh tan sonra nice kuşaklar HELAK ETTİK.KULLARININ GÜNAHLARINI HABER ALICI VE GÖRÜCÜ OLARAK RABBİN YETER.             33-Allahın SAYGIYA LAYIK KILDIĞI BİR CANA, haklı bir sebep yokken kıymayın.  36-Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme!Çünkü göz, kulak,ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacaktır.58-Hiçbir kent ve medeniyet dışta kalmamak üzere, kıyamet gününden önce ya hepsini helak edeceğiz,yahutta şiddetli bir azapla azaplandıracağız.      59-Bizi mucizeler gösetermekten alıkoyan, daha öncekilerin onları yalanlamış olmalarıdır.60 hani sana gösterdiğimiz o rüyayıda, Kuranda lanetlenmiş bulunan o ağacıda insanları sınamak dışında bir amaçla göndermedik.79-SANA ÖZGÜ BİR İBADET OLARAK, GECENİN BİR KISMINDA O KURAN LA MEŞGUL OLMAK ÜZERE UYANIK OL.UYKUDAN UYAN.Böylece Rabbinin seni övülmüş olarak bir makama ulaştırması umulur.80-Şöyle yakar.Rabbim!beni gireceğim yere dürüstlükle sok, çıkacağım yerden doğruluk ve dürüstlükle çıkar.Katından bana yardımcı bir güç ve kanıt ver.110-İster Allah diye yakarın, ister Rahman diye yakarın.En güzel isimler onundur. 
                                                                                                                                                          Kehf suresi Ayet -59-İşte sana bir yığın kent/medeniyet.Zulme saptıklarında onları helak ettik.Onları helak etmek içinde bir süre belirlemiştik.103-Amelleri bakımından hüsrana en çok batanları size haber vereyim mi?104- O kimselerdir ki dünya hayatındaki çabaları boşa gitmiştir de onlar işi güzel yaptıklarını sanırlar.

Enbiya suresi Ayet 2 : Rablerinden kendilerine ulaşan SÖZE BÜRÜNMÜŞ HER YENİ ÖĞÜT VE HATIRLATMAYI ancak eğlenerek dinliyorlar.6-Onlardan önce yere batırdığımız hiçbir yurt ve uygarlık iman etmemiştir.Onlarmı iman edecekler…!15-Bu davaları sürüp giderken biz onları kökten biçiverdik, sönüp silindiler.81-Süleymana kasırgayı boyun eğdirdik.Toprağa doğru O nun emriyle akıp giderdi.Herşeyi bilenleriz biz. Hac sure Ayet18-GÖKLERDEKİ KİMSELER, yerlerdeki kimseler, güneş, ay ve yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar,insanlardan bir pek çoğu hep Allaha secde ediyor.      23-Allah iman edip barışa yönelik işler yapanları altlarında ırmaklar akan cennetlere koyacaktır.52-Biz senden önce gönderdiğimiz nebilerin düşünce ve bilgilerine şeytanı attık.Ama Allah şeytanın attığını siler, kendi ayetlerini sağlamlaştırır.Allah halim ve HAKİM dir.53-Bu Allahın şeytanın attığını kalplerinde hastalık olnalara, gönülleri katılaşanlara bir fitne yapması içindir.66-Size hayat veren O dur.Sonra sizi öldürüyor,Sonra diriltecektir sizi.Gerçek olan şu ki inan tam bir nankördür.67-HER ÜMMET İÇİN BİZ BİR İBADET YERİ BELİRLEDİK.Onlar onu izlerler.Artık bu konuda çekişmesinler.75-Allah meleklerdende, insanlardan da Resuller seçer.Allah Semi ve Basirdir.
Müminun suresi Ayet 39 : O peygamber şöyle yakardı.Rabbim beni yalanlamalarına karşı yardım et bana.40-Biraz sonra kesinlikle pişman olacaklar. Nihayet o korkunç titreşimli ses onları tam bir biçimde yakaladı da hepsini sel süprüntüsü haline getirdik.Dönmeze gitsin o zalimler topluluğu. 44-Sonra resullerimizi ard arda gönderdik.Hangi ümmete resul geldiyse onu yalanladılar.Bizde onları birbiri ardınca yuvarladık ve hepsini birer efsane yaptık.Dönmeze gitsin iman etmeyen topluluk.

Şuara suresi Ayet173 : Üzerlerine birde yağmur yağdırdık.Nede kötüymüş uyarılanların yağmuru!208-BİZ UYARICILARI OLMAYAN HİÇBİR KENTİ, UYGARLIĞI HELAK ETMEMİŞİZDİR.209-Uyarı, HATIRLATMA olacak!Biz zalimler değiliz.
Kasas suresi ayet 47 : KENDİ ELLERİNİN ÖNDEN HAZIRLADIKLARI YÜZÜNDEN BAŞLARINA BİR MUSİBET GELDİĞİNDE hemen şöyle diyorlar:Rabbimiz, bize bir resul gönderseydin desenin ayetlerine uyup müminlerden olsaydık ne olurdu!49-Eğer doğru sözlüler iseniz,Allah katından bu ikisinden daha aydınlık bir kitap getirin, ben ona uyayım.58-Yaşayışı şımarıklık ve gösterişe yol açmış nice kenti helak ettik biz.İşte yerleri yurtları!Onlardan sonra oralarda çok az oturuldu..Biziz mirasçılar, biz.59-SENİN RABBİN, MEMLEKETLERİ, MEDENİYETLERİ ANA MERKEZLERİNDE AYETLERİMİZİ OKUYAN BİR RESUL GÖNDERMEDİKÇE HELAK ETMEZ.Biz ülkeleri halkları zulme sapmadıkları sürece helak etmeyiz.

Ankebut suresi Ayet 40 : Her birini kendi günahı ile yakaladık.Bazılarının üstüne taş yağdıran bir kasırga gönderdik.Bir kısmını da o korkunç titreşimli ses yakaladı.Onlardan yere batırdıklarımızda oldu.Bazılarınıda boğduk.ALLAH ONLARA ZULM EDECEK DEĞİLDİ, FAKAT ONLAR KENDİ BENLİKLERİNE ZULMEDİYORLARDI.        45-Kitaptan sana vahyedileni oku.Namazıda kıl.ÇÜNKÜ NAMAZ ÇİRKİNLİKLERDEN VE KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAR.ELBETTE Kİ ALLAHIN ZİKRİ DAHA BÜYÜKTÜR.ALLAH NELER YAPTIĞINIZI BİLİYOR.49-Bizim ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez.

Rum suresi Ayet 41 : İnsanların elleri ile kazanmuş oldukları yüzünden denizde ve karada bozgun çıktı.Allah onlara yaptıklarının bir kısmını tattırıyor ki geri dönebilsinler. MUMİN SURESİ Ayet 18 -Onları yaklaşan felaket gününe karşı uyar.Yürekler gırtlaklara dayanmıştır.Habire yutkunurlar.Zalimlerin dostu ne de şefaatçısı vardır.60-Rabbiniz buyurmuştur ki dua edin bana cevap vereyim size.Kibre saparak ibadetten uzaklaşanlar, aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir.

Kamer suresi ayet 19-Biz onların üzerine uğursuzluğu kesik bir günde dondurucu ve uğultulu bir kasırga gönderdik.20-İnsanları kesilmiş hurma kütükleri gibi kaldırıp atıyordu.
NİSA suresi ayet79-İyilik ve güzellikten sana her ne inerse Allahtandır. Kötülük ve çirkinlikten sana ulaşan şeyse kendi nefsindendir.

HAKKA suresi ayet 1 : El hakka geleceği kuşkusuz olan şey.2-Nedir o hakka?                 3-O hakkanın niteliğini sana bildiren şey nedir?4-Semud ve Ad başa çarpan olayı yalanlamıştı.5-Bunun üzerine Semud, bir doğal felaket ile helak edildi.6-Ad ise gürleyen sesle gelen soğuk ve rüzgarlı bir fırtınayla mahvoldu.7-Onları onun üzerine 7 gece 8 gün hiç ara vermeden saldı.Topluluğu orada yere serilmiş görürsün.8-Onlardan geriye birşey görüyormusun?Ayet17-Rabbin arşını o gün, onların üzerindeki sekiz taşır. 19-ÖZ KİTABI SAĞINDAN VERİLEN “İŞTE KİTABIMI OKUYUN” der.41-Bir şairin sözü değildir o nekadarda az inanıyorsunuz?42-Bir kahinin sözü de değildir o.Nekadarda az araştırıp düşünüyorsunuz?
KASAS suresi 59 ayet-Yaşayışı şımarıklık ve gösterişe yol açmış nice kenti helak ettik biz.İşte yerleri, yurtları..Onlardan sonra oralarda çok az oturuldu.Biziz mirasçılar

Zilzal suresi Ayet1 : Yerküre o sarsıntıyla sarsıldığı zaman,2-Toprak ağırlıklarını çıkardığı zaman,3-Ve insan ne oluyor buna dediği zaman 4-İşte o gün YERKÜRE TÜM HABERLERİ SÖYLER.

Ali İmran suresi Ayet 7 : Kitabı sana indiren O dur.Onun ayetlerinden bir kısmı Muhkem olup kitabın anasıdır.Diğer ayetler ise müteşabihlerdir.Kalplerinde hastalık ve bazukluk olanlar,fitne aramak,onun yorumuna öncelik tanımak için Kitap ın sadece müteşabih kısmının ardına düşerler.Onun açıklamasını ise bir allah bilir, birde ilimde derinleşmiş olanlar.Bunlar” ona inandık, hepsi Rabbimizin katındandır”derler.Gönül ve akıl sahiplerinden başkası düşünemez.165-Başınıza bir bela gelince bu nereden geldi? Deki o kendinizdendir.                                                                                                          MÜLKSURESİ Ayet 16-O göktekinin, sizi yere batırmayacağından eminmisiniz?O zaman yer aniden sarsılmaya başlar.17-O göktekinin çakıltaşları taşıyan rüzgarları üzerinize salmayacağından eminmisiniz?O zaman bileceksiniz, nasılmış uyarım.
HAC SURESİ Ayet 1-Ey insanlar!Rabbinizden korkun.Kıyamet saatinin depremi gerçekten çok büyüktür.2-Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın çocuğunu bırakır ve her gebe çocuğunu düşürür.Sen o gün insanları sarhoşlar halinde görürüsün.Oyusaki onlar sarhoşlar değildirler.Allahın azabı çok şidetlidir.
6-Allah Hakkın ta kendisidir.O, ölüleri diriltiyor.Herşey üzerinde kudretiyle egemendir.    7-Allah kabirlerdeki şuurlu varlıkları diriltecektir.8-İnsanlar içinde bazıları,Allah konusunda ilimsiz,kılavuzsuz,ve aydınlık getiren bir kitaba sahip olmaksızın mücadele edrler.9-Yanını eğip bükerek uğraşırlarki Allahın yolundan saptırsın.Böyle bir kişiye dünyadada bir yüzkarası öngörülmüştür.KIYAMET GÜNÜ BİZ ONA KASIP KAVURAN YANGININ AZABINI TATTIRACAĞIZ.10-İşte al bu İKİ ELİNİN ÖNDEN GÖNDERDİĞİDİR.ŞU BİR GERÇEKKİ ALLAH KULLARINA ASLA ZULMEDİCİ DEĞİLDİR. 14-Allah iman edip barışa yönelik işler yapanları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır.42-eğer seni yalanlıyorlarsa bilesinki senden öncede Nuh kavmini, Ad ve Semud da yalanladı.43-İbrahim ve Lut kavminide…44-Medyen halkıda, Musada yalanlanmıştıda ben inkarcılara biraz süre vermiş, sonra hepsini yakalamışdım.NASILMIŞ BENİMAZABIM…! 45-ZALİM OLDUĞU İÇİN HELAK ETTİĞİMİZ NİCE KENT, MEDENİYET varki şimdi duvarları, tavanları çökmüş halde ıpıssız..48-Nice kent varki zulme saptığı halde ben ona süre tanıdım.SONRA KENDİSİNİ ENSELEDİM.Dönüş yanlız banadır.49-Deki Ey insanlar, ben sizin için açık bir uyarıcıyım.50-İman edip barışa yönelik işler yapanlar için bağışlanma ve bol rızık vardır.55-İnkar edenler başlarına aniden kıyamet patlayıncaya kadar o kurandan kuşku içinde olacaklar, olmaya devam edecekler66-Size hayat veren odur.SONRA SİZİ ÖLDÜRÜYOR,SONRA DİRİLTECEKTİR SİZİ.Grçek olan şuki insan tam bir nankördür.67-Her ümmet için biz bir ibadet şekli ve yeri belirledik.Onlar onu izlerler.ARTIK BU İŞ KONUSUNDA KESİNLİKLE ÇEKİŞMESİNLER..Sende Rabbine dua et.Sen, şaşırtmadan yol aldıran bir kılavuzun ardındasın.68-Seninle mücadele ederlerse şöyle de.Yapmakta olduklarınızı Allah iyi bilir.69-KIYAMET GÜNÜ tartışmakta olduğunuz konuda aranızda HÜKÜM VERİLECEKTİR.75-Allah meleklerdende,İnsanlardanda resuller seçer.Allah şüphesiz işitendir, görendir.

ALİ İMRAN AYET 19-ALLAH KATINDA DİN İSLAMDIR.Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki haset sebebi ile ayrılığa düştüler.Kim Allahın ayetlerine nankörlük ederse Allah hesabı çabucak görecektir.

Yoruma kapalı.

Bu sitede bulunan her türlü belge ve raporların her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Ziyaretçi Sayısı: 108720